Πλαστική χειρουργική μόνο για Άντρες

Σίγουρα η Πλαστική Χειρουργική είναι η Ιατρική ειδικότητα που παραπέμπει κυρίως στη γυναίκα.

Αν και μπορούν και οι άντρες να κάνουν χρήση των περισσοτέρων αισθητικών επεμβάσεων και μεθόδων που θα τους πρσδώσουν ένα αρενωπό πρόσωπο και ένα όμορφο σώμα, εντούτοις στατιστικά η επίσκεψη ενός άντρα στον Πλαστικό Χειρουργό αφορά αποκατάσταση ανωμαλιών του πέους ή των μαστών τη λεγόμενη «Γυναικομαστία.

Τελευταία όλο και περισσότεροι επιλέγουν τους Πλαστικούς Χειρουργούς για να κάνουν χρήση των νέων και ευρέως διαδεδομένων τεχνικών Μεταμόσχευσης μαλλιών, που εφαρμόζονται από εξειδικευμένους Πλαστικούς, όπως η Τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τις πιο γνωστές πλαστικές επεμβάσεις που απευθύνονται στο αντρικό κοινό.

loader