Ανόρθωση - Αυξητική γλουτών

Οι επεμβάσεις όπως Αυξητική γλουτών και Ανόρθωση Γλουτών είναι οι επεμβάσεις που τα τελευταία χρόνια απασχολούν όλο και πιο πολύ τους πλαστικούς χειρουργούς.

Η Aνόρθωση των γλουτών ή buttock lift έχει να κάνει με την αποκατάσταση της πτώσης και εννίοτε με την αποκατάσταση του χαμένου όγκου ή του μη υπάρχων όγκου.

Αν χρειάζεται μόνο ανόρθωση, τότε με τομές στο επάνω μέρος των γλουτών (οι οποίες κρύβονται μέσα στο εσώρουχο) ανορθώνουμε μύες και δερμουποδόριο των γλουτών.

Αν πάλι λείπει όγκος τότε προχωράμε στην Αυξητική γλουτών αποκαθιστώντας με τη βοήθεια ενθεμάτων σιλικόνης ή λιπώδους ιστού από άλλο σημείο του σώματος τον όγκο.

Σαν επέμβαση θεωρείτε μεγάλη οπότε η καλή υγεία του ενδιαφερόμενου είναι απαραίτητη όπως και η μετεγχειρητική συνεργασία.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 3-4 ώρες. Μετά την επέμβαση φοράμε ειδικό ελαστικό κορσέ για 3-4 εβδομάδες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ σεΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ